Descripció

Reconstruccions d’estil cartoon d‘hàbitats de diverses etapes de la pehistòria i història.