Descripció

Meandre amb presència de salix i sabalites per on transcorre un grup d’hadrosaures lambeosaurins adults i juvenils.