Descripció

Restauració i consolidació de les pintures d’una vivenda de principis de segle XX. La capa pictòrica estava mot deteriorada i, en moltes ocasions, absent o alteradaper grafittis. Després de la nostra intervenció s’han recuperat zones originals i s’han repintat les altres seguint l’estil de l’època.

Abans i després de l’intervenció a l’escala d’accés a la vivenda: