Descripció

Restauració d’una fragmentadíssima gerra ibèrica amb decoració blanca descoberta durant la campanya 2020 del jaciment arqueològic de l’Esquerda (Roda de Ter).