Després d’una llarga espera, avui s’ha publicat a la revista Batalleria i a Researchgate.net l’article “Consolidated phalangeal fracture in the Eocene sea turtle Osonachelus decorata from Vic (Catalonia, NE Spain)“, els autors del qual són Albert  MARTINEZ-SILVESTRE, Francesc FARRES, Antoni  ADELL , Judit VILA i Agnès AMBLAS

L’article descriu la patologia a una de les extremitats posteriors de la tortuga marina Osonachelus decorata, que va viure durant l’Eocè (fa 50 milions d’anys) a la comarca d’Osona, que llavors era un mar.

Aquí podeu veure la publicació de Researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/346501944_Consolidated_phalangeal_fracture_in_the_Eocene_sea_turtle_Osonachelus_decorata_from_Vic_Catalonia_NE_Spain

Aquí podeu accedir a la publicació de la revista: https://www.mgsb.es/sumarisbatalleria.htm

Podeu descarregar-vos l’article sencer aquí: Fractura consolidada en una falange de la tortuga marina
Osonachelus decorata del Eoceno de Vic (Cataluña, NE España). BATALLERIA 2020