Descripció

Reconstrucció d’estil cartoon d’un ós de les cavernes.