Descripció

Disseny de pàgina interna d’un projecte de Guia de Camp de Races de Gossos.