Descripció

Reconstrucció de les formes internes, la miologia i la morfologia externa d’un Paranthropus.