Descripció

Il·lustració de 21x29cm feta pel treball de final de grau Tractaments de restauració i conservació d’un crani d’Equus stenonis: Model de reconstrucció osteològica, miològica i morfològica de l’Escola de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.