Descripció

Reconstrucció escala 1:1 d’un mascle (plomatge negre) i una femella (plomatge pigallat de marró i negre) de Confuciusornis sanctus.