Descripció

Reconstrucció en vida, escala 1:1, del braç de l’espinosaure més complert de La Rioja (Centro de Interpretación Paleontológica de Igea).