Descripció

Reconstrucció de l’amonit triàssic d’Alcover-Mont-ral Protrachyceras hispanicum (antigament Trachyceras hispanicum).