Descripció

Reconstrucció del petit peix triàssic Peltopleurus rugosus.