Descripció

Detall d’estil cartoon de diversos objectes utilitzats en l’elaboració de pintures rupestres.