Descripció

Escultura simplificada d’un esquelet de corb, escala 1:1. Feta amb argila polimèrica cuita amb armadura de metall i pintada a mà amb pintures acríliques professionals.