Descripció

Reconstrucció d’estil cartoon d’un bisó europeu prehistòric.