En pocs mesos de diferencia a ICRA ja tenim una segona obra premiada a Amèrica del Sud! Aquesta vegada ha sigut en el 4rto Simposio de Paleoarte de Chile (organitzat per la Sociedad Chilena de Paleoarte y Divulgación SOCHPAD).

L’obra premiada és una reconstrucció de l’ambient i d’un dels grups de dinosaures més nombrosos que hi havia a finals del període Cretari: els hadrosaures.

Li donem les gràcies al jurat i una enorme abraçada a la resta de concursants, ja que ha sigut un honor -i un repte!- competir amb ells!