El premi Maneki Neko d’ICRA Art al Diari de Hong Kong