Project Description

Illustration made for the TFG Tractaments de restauració i conservació d’un crani d’Equus stenonis: Model de reconstrucció osteològica, miològica i morfològica of Escola de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.