Descripció

Dibuix esquemàtic en grafit fet per un article de la revista Historical Biology.

Martinez Silvestre, Albert & Vila, Bernat & Fortuny, Josep & Amblàs, Agnès. (2015). Digital proliferative osteitis due to stress fracture in an Eocene crocodilian. Historical Biology. 27. 843-846.