Descripció

Proves de color directe inspirades en la coloració del faisà i el casuari.