Descripció

Il·lustració número 4 d’un projecte de guia de viatges d’estiu noucentista.