Descripció

Il·lustració número 3 d’un projecte de guia de viatges d’estiu noucentista.