Descripció

Il·lustració número 2 d’un projecte de guia de viatges d’estil noucentista.