Descripció

Reconstruït com a juvenil de Macrocnemus, amb la típica col·loració barrada de molts rèptils juvenils.