Descripció

Capsetes decorades, posavasos i art variat a la Fira Country de Palafrugell.